HOLKA VE VODĚ

SPORT PRAHA pořádá také kurzy plavání pro dospělé bez omezení věku.

Je zajištěno klidné prostředí pro Vaše plavání, nerušené výstřelky ostatních plavců.

 

V těchto kurzech si můžete vybrat ze tří možností:

Rekreační plavání - volné plavání, každý podle svých schopností (vyčleněna určitá část bazénu)

Kondiční plavání - pro pokročilé plavce, kteří svůj trénink chtějí absolvovat v klidném a bezpečném prostředí (vyčleněna určitá část bazénu)

Zdokonalovací plavání - skupina plavců, kteří chtějí zdokonalit techniku určitého plaveckého způsobu nebo se naučit další plavecký způsob.

HOME