REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA NÁVYK SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA, KOMPENZACI DISBALANCÍ POSILOVÁNÍM A PROTAHOVÁNÍM PŘÍSLUŠNÝCH SVALOVÝCH PARTIÍ A NÁCVIK PRAVIDELNÉHO A PROHLOUBENÉHO DÝCHÁNÍ.

PRO ÚČELY REHABILITAČNÍHO PLAVÁNÍ LZE VYUŽÍT TÉMĚŘ VŠECHNY ZÁVODNÍ I NEZÁVODNÍ PLAVECKÉ ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY. JSOU TO PŘEDEVŠÍM PLAVECKÉ ZPŮSOBY: PRSA, KRAUL, ZNAK A JEJICH PRVKY.

U PLAVECKÉHO ZPŮSOBU PRSA ZDŮRAZŇUJEME PRODLOUŽENÍ SPLÝVAVÉ FÁZE JAKO ÚČINNÉHO PROTAŽENÍ PÁTEŘE, SPRÁVNÝ RYTMUS POHYBŮ A PRAVIDELNÉ DÝCHÁNÍ S VÝDECHEM DO VODY. PŘI NÁPRAVĚ DORZOLUMBÁLNÍ KYFÓZY JE TŘEBA MODIFIKOVAT PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA DO VARIANTY SE ZDVIŽENOU HLAVOU. POSILUJEME TÍM VHODNÝM ZPŮSOBEM ŠÍJOVÉ SVALSTVO A PŮSOBÍME TAK NEPŘÍMO NA PROHNUTÍ V BEDERNÍ ČÁSTI PÁTEŘE.

U PLAVECKÉHO ZPŮSOBU KRAUL VYŽADUJEME VODOROVNOU POLOHU, ZÁBĚR PAŽÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU S NEPŘETRŽITOU PRACÍ NOHOU. ROTAČNÍ POHYB PÁTEŘE NAPOMÁHÁ JEJÍMU PROTAHOVÁNÍ. PLAVÁNÍ KRAULEM S PRAVIDELNÝM DÝCHÁNÍM MÁ ROVNĚŽ ZNAČNOU KONDIČNÍ HODNOTU. PŘI SKOLIOTICKÉM DRŽENÍ TĚLA JE DOPORUČOVÁNO PŘI KRAULU SYMETRICKÉ DÝCHÁNÍ NA OBĚ STRANY. KE STEJNÉMU ÚČELU JE MOŽNÉ VYUŽÍT I PLAVÁNÍ NA BOKU. KRAULOVÝ POHYB DOLNÍCH KONČETIN JE NEJVHODNĚJŠÍM ZPŮSOBEM K PROCVIČENÍ HLEZENNÍHO KLOUBU A PLOSKY NOHOU PŘI PLOCHÝCH NOHÁCH. JE ROVNĚŽ ÚČINNÝ PŘI REHABILITACI OSLABENÍ KYČELNÍHO KLOUBU, NEBOŤ POSILUJE HÝŽĎOVÉ SVALY.

ZNAK A JEHO RŮZNÉ OBMĚNY JE Z HLEDISKA PŘÍMIVÝCH A VYROVNÁVACÍCH ÚČINKŮ NEJVHODNĚJŠÍ. PROTAHUJE PRSNÍ SVALSTVO, POSILUJE ZÁDOVÉ SVALY. DŮLEŽITÝM PŘEDPOKLADEM KOREKČNÍHO ÚČINKU JE ZACHOVÁNÍ VODOROVNÉ POLOHY S HLAVOU V PRODLOUŽENÍ TRUPU. OSVĚDČENÝM KOREKČNÍ PROSTŘEDKEM JE ZEJMÉNA ZNAK SE SOUČASNÝM ZÁBĚREM PAŽÍ A PRSAŘSKÝM POHYBEM NOHOU, PŘI KTERÉM SE ZÁBĚRY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN STŘÍDAJÍ. PODOBNĚ JE MOŽNO VYUŽÍT I PLAVÁNÍ NAZNAK SE SOUČASNÝMI ZÁBĚRY PAŽÍ A STŘÍDAVÝM KRAULOVÝM POHYBEM NOHOU. DALŠÍM VHODNÝM CVIČENÍM JE TZV. ROZLOŽENÝ ZNAK - KRAULOVÝ POHYB NOHOU, STŘÍDAVÉ ZÁBĚRY PAŽÍ, ALE SAMOSTATNĚ. JEDNA RUKA ZŮSTÁVÁ V PRŮBĚHU ČINNOSTI DRUHÉ VE SPLÝVAVÉ POLOZE. OBĚ PAŽE SE V TÉTO POLOZE SETKÁVAJÍ A ZŮSTÁVAJÍ VE VÝDRŽI. PŘI VĚTŠÍM STUPNI BEDERNÍ LORDÓZY, JESTLIŽE OSLABENÍ NENÍ PROVÁZENO KULATÝMI ZÁDY, DOSÁHNEME KOREKČNÍHO ÚČINKU PŘEDKLONEM HLAVY, TEDY PŘITAŽENÍM BRADY NA PRSA.

STÁLOU A PRŮBĚŽNOU SOUČÁSTÍ REHABILITAČNÍHO PLAVÁNÍ MUSÍ BÝT I DECHOVÉ CVIČENÍ, ZEJMÉNA PAUZY MEZI JEDNOTLIVÝMI CVIKY VYPLŇUJEME OPAKOVANÝMI A RYTMICKÝMI VÝDECHY ÚSTY I NOSEM DO VODY.

ČINNOST VE VODĚ JE MOŽNO DOPLNIT ÚČELOVĚ ZAMĚŘENÝMI REHABILITAČNÍMI CVIKY. OPTIMÁLNÍ HLOUBKA VODY PRO CVIČENÍ JE PO PÁS NEBO PO PRSA. MŮŽEME JE PROVÁDĚT VE STOJI NA DNĚ NEBO V HLUBŠÍ VODĚ VE VODOROVNÉ POLOZE V ZÁVĚSU ZA ŽLÁBEK STĚNY.

CITACE: BĚLKOVÁ - PREISLEROVÁ, T.: DIDAKTIKA PLAVECKÉ VÝUKY. PRAHA, UK 1994.

HOME